ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570150
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  570150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีสมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Streesmutprakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน489
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10270
โทรศัพท์ :
  027029990-5
โทรสาร :
  023880030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/8/1956
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมุทรปราการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 05:07:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน