ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570151
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  570151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดด่านสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomwatdansamrong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน973
ตำบล :
  สำโรงเหนือ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10270
โทรศัพท์ :
  023843679-80
โทรสาร :
  023843678
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ก.ค.2500
อีเมล์ :
  admin@mdsr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:28:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง


นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน