ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570152
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  570152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Debsirin Samutprakan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  บางเมืองใหม่
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10270
โทรศัพท์ :
  023846320/ 023944701
โทรสาร :
  023843493/ 023846320 ต่อ 120
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  karnpitcha_j@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพศิรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:04:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน