ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570153
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  570153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HADAMMARA AKSORNLUCKWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน234
ตำบล :
  ท้ายบ้าน
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10280
โทรศัพท์ :
  023890080
โทรสาร :
  023890800
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  hadammara@hadammara.ac.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิทยปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 19:44:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา


นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน