ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570154
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  570154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Navamintrachinuthit Suankularb Wittayalai Samutprakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  บางปู
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10280
โทรศัพท์ :
  023301057
โทรสาร :
  023301057
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 เมษายน 2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 18:14:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ


ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน