ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570155
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  570155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางบ่อวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangbowittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเลขที่ 23
ตำบล :
  บางบ่อ
อำเภอ :
  บางบ่อ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10560
โทรศัพท์ :
  027086118
โทรสาร :
  023381777
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  bangboa@samutprakan2.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม


นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน