ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570156
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  570156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เปร็งวิสุทธาธิบดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prengwisutthatipbodee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  เปร็ง
อำเภอ :
  บางบ่อ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10560
โทรศัพท์ :
  0-2739-3660
โทรสาร :
  027393661
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปร็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 00:42:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี


นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน