ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570157
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  570157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Luangporparn Khlongdarn Anusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้าน600
ตำบล :
  คลองด่าน
อำเภอ :
  บางบ่อ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10550
โทรศัพท์ :
  02-330-1276
โทรสาร :
  02-330-1275
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  Bunbeeza@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์


นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน