ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570158
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  570158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nawamintharachinuthit triamudomsuksapattanakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   99   บ้าน-
ตำบล :
  บางบ่อ
อำเภอ :
  บางบ่อ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10560
โทรศัพท์ :
  021818142
โทรสาร :
  021818141
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  info@nmrtup.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:27:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ


นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2