ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570159
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  570159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางพลีราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpleeratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเลขที่ 154
ตำบล :
  บางพลีใหญ่
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  02-751-1504
โทรสาร :
  027511507
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2452
อีเมล์ :
  webbpschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางพลีใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน