ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570160
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  570160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พูลเจริญวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Poolcharoenwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 16
ตำบล :
  บางโฉลง
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  0-2312-7109
โทรสาร :
  023127110
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางโฉลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน