ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570161
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  570161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิตบางแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratwinit Bangkaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเมืองแก้ว
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  0-2316-6313
โทรสาร :
  02-738-5712
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  rwb@rwb.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว


นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน