ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570162
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  570162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางแก้วประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGKAEWPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเลขที่ 48
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  02-710-2005
โทรสาร :
  023833344
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2524
อีเมล์ :
  sirikronbigboss@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์


นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน