ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570163
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  570163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทรงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSONGTHAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  024633345
โทรสาร :
  024642687
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2475
อีเมล์ :
  thiti.pawee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระประแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 11:47:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทรงธรรม


นายสมชาย แสงถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน