ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570164
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  570164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wisutthikasatree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน- เลขที่ 71
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  02-4625428
โทรสาร :
  02-4633439
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  information.wisut2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตป้อมปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระประแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  116 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 17:54:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ


ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน