ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570165
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  570165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajpracha Samasai Phaimatayom Rachadabhisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมชนขุนศรีนก
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  4635764
โทรสาร :
  4636376
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2507
อีเมล์ :
  administrator@rpr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตป้อมปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองลัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 03:45:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์


นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน