ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570166
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  570166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Triamudomsuksanomklao samutprakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบางหัวเสือ เลขที่ 18/1
ตำบล :
  บางหัวเสือ
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  023830166
โทรสาร :
  023830057
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  18115@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสมุทรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:48:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ


นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน