ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570167
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  570167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saklasutheera-upatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสาขลา
ตำบล :
  นาเกลือ
อำเภอ :
  พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10290
โทรศัพท์ :
  028484380
โทรสาร :
  028484380
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  sutheera.go@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป้อมปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเกลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16:39:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์


นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน