ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570168
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  570168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  POMNAKARACHSAWATYANON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเลขที่ 168
ตำบล :
  ปากคลองบางปลากด
อำเภอ :
  พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10290
โทรศัพท์ :
  4258547
โทรสาร :
  024258135
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  pomnakarach1 @ hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป้อมปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระสมุทรเจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 04:36:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน