ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570169
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  570169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MATTHAYOMWATMAISAMUTKITWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   เลขที่ 106 หมู่ที่ 5   บ้าน
ตำบล :
  ในคลองบางปลากด
อำเภอ :
  พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10290
โทรศัพท์ :
  028156936
โทรสาร :
  028156936
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  watmai106@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ในคลองบางปลากด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:22:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม


นายประภาส กรุดพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน