ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570170
รหัส Smis 8 หลัก :
  11022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  570170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bodindecha (sing singhaseni) samutprakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้าน119/22 ม.16 ถ.เทพารักษ์
ตำบล :
  บางเสาธง
อำเภอ :
  บางเสาธง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10570
โทรศัพท์ :
  0-2315-1742,02-3151456
โทรสาร :
   02-705-0075, 02-315-1275
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเสาธง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:14:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ


นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน