ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570171
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  570171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayom Wat Sichanpradit under the Patronage of His Majesty the King
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  บางปูใหม่
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10280
โทรศัพท์ :
  023232853
โทรสาร :
  023232853
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  co-note@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางปู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:24:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์


นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน