ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570172
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  570172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปทุมคงคาสมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Patumkongka Samutprakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเพชรงาม
ตำบล :
  แพรกษาใหม่
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10280
โทรศัพท์ :
  023474167
โทรสาร :
  023474166
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10กรกฎาคม 2552
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกษาใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ


นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน