ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230006
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  230006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าไม้อุทิศ 9
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pamaiautid9
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  บางรักน้อย
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  029221612
โทรสาร :
  029221612
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  pamaiautid9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรักน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9


นายศรากร เสนะเวส
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน