ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชติการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230018
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  230018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโชติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchotikaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางไผ่
ตำบล :
  บางไผ่
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  024086413
โทรสาร :
  024086413
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2472
อีเมล์ :
  watchotikaramschool.non1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขยายโอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโชติการาม


นางสุพัตรา เหมพิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน