ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230030
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  230030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองขุนศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat klongkhunsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองขุนศรี
ตำบล :
  ขุนศรี
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  020541764
โทรสาร :
  020541764
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  klongkhunsri@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:02:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี


นางสมบูรณ์ ลักษณะวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน