ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230031
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  230031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองพระพิมล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongprapimol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน-
ตำบล :
  ขุนศรี
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  025930500
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  prapimol029224427@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:48:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล


นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน