ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230033
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  230033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtonui
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองโต๊ะนุ๊ย
ตำบล :
  ขุนศรี
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  9219756
โทรสาร :
  029219756
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  klongtonui@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:01:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย


นางภริตา แจ่มกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน