ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230034
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  230034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  ไทรน้อย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  025971009
โทรสาร :
  025971009 ต่อ 200
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2474
อีเมล์ :
  watsaiyaisc@nonedu2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไทรน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 09:24:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)


นายวิมล บรรณะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน