ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230035
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  230035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongjao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลองเจ้า
ตำบล :
  ทวีวัฒนา
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  1474961
โทรสาร :
  1474962
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2482
อีเมล์ :
  watklongjao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทวีวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน