ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230036
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  230036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Klong Kwang(ChaRoonChon RartBumRoong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองขวาง
ตำบล :
  คลองขวาง
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  021471825
โทรสาร :
  021471825
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2476
อีเมล์ :
  kksc346@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:47:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน