ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230038
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  230038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองตาคล้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongtaklai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองตาคล้าย
ตำบล :
  ไทรน้อย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  029238274
โทรสาร :
  029238274
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  watklongtaklai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไทรน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 04:01:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน