ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230039
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  230039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongfarang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองฝรั่ง
ตำบล :
  ไทรน้อย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  025971008
โทรสาร :
  025971008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  farang_027@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:39:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร


นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน