ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230042
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  230042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสนีวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watseneewong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองทับ
ตำบล :
  หนองเพรางาย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  029276776
โทรสาร :
  029276776
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2500
อีเมล์ :
  watseneewong-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเพรางาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 20:58:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์


นางชณิตา ศิริชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน