ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230043
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  230043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmasongmittraparptee 55
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  ทวีวัฒนา
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  021976914
โทรสาร :
  021976914
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2482
อีเมล์ :
  masongnon@nonedu2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทวีวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55


นายศัจกร แพงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน