ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230045
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  230045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatratniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ตำบล :
  ราษฎร์นิยม
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  029855622
โทรสาร :
  029855622
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2487
อีเมล์ :
  chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราษฎร์นิยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม


นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน