ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230047
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  230047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banratniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านราษฎร์นิยม
ตำบล :
  ราษฎร์นิยม
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  029855325
โทรสาร :
  029855325
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  banratniyom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราษฎร์นิยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)


นางจุฬาพร เดชพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน