ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230051
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  230051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดีมากอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DeeMak Upatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านมิ่งขวัญ
ตำบล :
  ไทรใหญ่
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  021943510
โทรสาร :
  021943510
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์


นางกิตติยา ดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน