ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230059
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  230059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGKRAINORK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางไกรนอก
ตำบล :
  บางขุนกอง
อำเภอ :
  บางกรวย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11130
โทรศัพท์ :
  029247008
โทรสาร :
  029247008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2491
อีเมล์ :
  bknork@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุนกอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)


นางสาลินี สุขศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน