ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230070
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  230070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบางกรวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbangkruay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดศรีประวัติ
ตำบล :
  ปลายบาง
อำเภอ :
  บางกรวย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11130
โทรศัพท์ :
  02921-4062
โทรสาร :
  029214062
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  anubanbangkruay53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปลายบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 15:26:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย


นางบุญมี จันทวีผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน