ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230072
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  230072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นุ่มประสงค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NUMPRASONGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนุ่มประสงค์
ตำบล :
  ศาลากลาง
อำเภอ :
  บางกรวย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11130
โทรศัพท์ :
  02447-7614
โทรสาร :
  024477614
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  npsyschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 10:43:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา


นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน