ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230077
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  230077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangrakyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดบางรักใหญ่
ตำบล :
  บางรักใหญ่
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025951983
โทรสาร :
  025951983
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  watbangrakyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรักใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 10:36:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)


นายปฏิวัติ รวยรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน