ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230078
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  230078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโมลี(นันทวิมล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmolee(nanthawimol)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บางรักใหญ่
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025951935
โทรสาร :
  025951935
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2475
อีเมล์ :
  watmolee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรักใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)


นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน