ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230079
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  230079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบางไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatbangphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดบางไผ่ พระอารามหลวง
ตำบล :
  บางรักพัฒนา
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025711747
โทรสาร :
  025711747
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  chumchonwatbangphai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:08:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่


นายศุภชัย ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน