ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230083
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  230083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนไมตรีอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonmaitreeuthit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  บางบัวทอง
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025710979
โทรสาร :
  025710979
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2518
อีเมล์ :
  mai-uthit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ


นางทรงศรี นาคทับที
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน