ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230085
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  230085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชารัฐบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pracharatbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสุเหร่าโรงสวด
ตำบล :
  บางบัวทอง
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029225594
โทรสาร :
  029225594
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  Pracharat.br1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 10:27:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชารัฐบำรุง


ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน