ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสงประเสริฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230086
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  230086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสงประเสริฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangprasert
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านคลองเจ็ก
ตำบล :
  บางบัวทอง
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  020616213
โทรสาร :
  020616213
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ธันวาคม 2508
อีเมล์ :
  sangprasertnon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสงประเสริฐ


นายชาคริสต์ ทองรักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประเสริฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน