ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230090
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  230090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คล้ายสอนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klaisonsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคล้ายสอน
ตำบล :
  บางคูรัด
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029270663
โทรสาร :
  029270663
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องศ์การบริหารส่วนตำบล บางคูรัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:35:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา


นายพงศกร โกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน