ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230091
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  230091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlumpo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  ลำโพ
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029260686
โทรสาร :
  029260686
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  watlumposchool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)


นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน