ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230092
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  230092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีเขตนันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrikhetnuntharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน-
ตำบล :
  คลองข่อย
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  021584951
โทรสาร :
  021584951
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  srikhet@nonedu2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 17:17:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม


นางสาวสมจิตร รอดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน